Visie en Missie

Onze school hoort bij de stichting SPO Utrecht. In het Koersplan van SPO Utrecht (www.spoutrecht.nl) staat de missie en visie van SPO Utrecht verwoord.
OBS Jules Verne biedt goed onderwijs voor alle kinderen. De kwaliteit van onderwijs staat centraal binnen een uitdagende betekenisvolle leeromgeving waarin we van en met elkaar leren. OBS Jules Verne is een lerende professionele organisatie. Binnen deze organisatie nemen professionals en kinderen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling en worden onze waarden en normen uitgedragen en nageleefd. Ouders zien wij als een samenwerkende partner in het ontwikkelproces van de kinderen.

Onze missie is dan ook; ” Samenwerken aan de toekomst”.
Dit betekent voor onze school dat…
– Wij actief werken met het programma ‘De Vreedzame School’.
– Wij zorgen voor een betekenisvolle leeromgeving.
– Ieder kind uniek is en zo ook wordt benaderd en aangesproken.
– Wij gebruik maken van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen.
– Wij gebruiken van coöperatieve werkvormen.
– Wij door middel van projectmatig werken oefenen met 21st century skills
– Wij handelingsgericht en planmatig werken en dit samen doen en afstemmen met het kind zelf, de ouders en externe partners.
– Kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Rapporten en observaties worden besproken met de kinderen.
– Wij hoge verwacthingen hebben die we omzetten in realistische doelen.
– Wij werken aan een breed cultuurplan dat inpasbaar is in onze lessen.
– Leraren de spil zijn in de organisatie. Professionalisering van deze leerkracht heeft voortdurend aandacht.

Reacties zijn gesloten.