Team

Het team van OBS Jules Verne bestaat uit 18 enthousiaste onderwijsmedewerkers die samen elke dag zorgen voor een prettig en veilig schoolklimaat, boeiende instructies en projecten en goede begeleiding van kinderen. Naast de leerkrachten hebben onderwijsinhoudelijke specialisten, zoals een gedragsspecialist, een jonge kind specialist en een specialist pedagogisch klimaat, een belangrijke rol op onze basisschool.

De school wordt aangestuurd door de directeur, die de eindverantwoordelijkheid draagt. De intern begeleider coördineert de leerlingondersteuning. De conciërge is verantwoordelijk voor het gebouw en het beheer en onderhoud van de school. Onze administratief medewerker verzorgt de administratie en ondersteuning van de directeur.

Ons vaste team wordt jaarlijks aangevuld met stagiaires van de PABO/ ALPO. Zij worden ondersteund door de schoolopleider.