Projectonderwijs

Voor de wereldoriënterende vakken werken we op OBS Jules Verne met behulp van projectonderwijs. Zeven keer per jaar start een nieuw project, met een inspirerend thema dat richting geeft aan de leerlingen. De projecten duren vier tot zes weken. De kerndoelen ‘Mens en samenleving’, ‘Natuur en techniek’, ‘Ruimte’ en ‘Tijd’ staan centraal. Hierbinnen vallen onderwerpen zoals gezondheid, milieu, burgerschap, planten, dieren, mensen, licht, geluid, aardrijkskunde en geschiedenis.

Naast inhoudelijke doelen wordt er binnen de projecten gewerkt aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden en onderzoeksvaardigheden. Aan ieder project wordt daarnaast een kunstvorm gekoppeld, zoals dans, theater, muziek of nieuwe media. Aan het einde van elk project laten kinderen zien wat ze geleerd hebben. Dit kan door het maken van een product, het geven van een presentatie of het maken van een toets. Zowel kennisdoelen als vaardigheden worden beoordeeld.