Vreedzaam

Op basisschool Jules Verne werken we actief met het programma ‘De Vreedzame School’. Ook door partners in de wijk Ondiep en andere buurten in Utrecht-Noordwest wordt actief gewerkt met de ‘Vreedzame wijk’.

‘De Vreedzame School’ is een programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De klas en de basisschool worden gezien als leefgemeenschap, waarin alle kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn. Binnen de Vreedzame School werken we onder andere aan:

  • Op democratische wijze beslissingen nemen.
  • Constructief conflicten oplossen.
  • Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en de gemeenschap.
  • Een open houding aannemen tegenover verschillen tussen mensen.

De thema’s waarbinnen we werken zijn:

  • We horen bij elkaar.
  • We lossen conflicten zelf op.
  • We hebben oor voor elkaar.
  • We hebben hart voor elkaar.
  • We dragen allemaal een steentje bij.
  • We zijn allemaal anders.

Zowel ons veiligheidsbeleid als ons anti-pestprotocol zijn gebaseerd op de Vreedzame School.