Schoolgids & schoolplan

Schoolplan

Het schoolplan is een belangrijk strategisch document dat elke basisschool iedere vier jaar opnieuw uitbrengt. In het schoolplan is meer te lezen over onze koers, over onze langere termijn doelen, over de onderwijskeuzes die we maken en de achtergronden daarvan.

Het schoolplan van basisschool Jules Verne is te bekijken via de knop hieronder.

Schoolgids

De schoolgids is een belangrijk beleidsdocument dat elke basisschool ieder schooljaar opnieuw uitbrengt. In onze schoolgids is meer informatie te vinden over de visie en missie van OBS Jules Verne, over de kwaliteit van ons onderwijs, de doelen waar we aan werken en hoe we kinderen extra ondersteunen. Maar we geven in de schoolgids ook informatie over de samenwerking tussen ouders en school en zaken als een schoolverzekering en de ouderbijdrage.

De schoolgids van basisschool Jules Verne is te bekijken via de knop hieronder.