Aanmelden nieuwe leerling

Welkom bij OBS Jules Verne! Wij zijn dé openbare basisschool in de wijk Ondiep en omliggende buurten in Utrecht-Noordwest. U vindt hier alle informatie over kennismaken en aanmelden voor ons basisonderwijs.

Voor het eerst naar de basisschool

Een kind kan in Nederland naar de basisschool vanaf de dag dat het 4 jaar wordt. U meldt uw kind aan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Het is verstandig om vóór of rond de 3e verjaardag bij verschillende scholen te gaan kijken en kennismaken om te zien welke school bij u en uw kind past. Wilt u bij ons komen kijken? Dan kunt u een informatieochtend bijwonen.

 • 3 juli 9: 00-10:30
 • 4 september 9:00-10:30
 • 4 oktober 9:00-10:30
 • 6 november 9:00-1:30
 • 6 december 9:00-10:30
 • 8 januari 9:00-10:30
 • 7 februari 9:00-10:30
 • 5 maart 9:00-10:30
 • 11 april 9:00-10:30
 • 7 mei 9:00-10:30
 • 13 juni 9:00-10:30
 • 16 juli 9:00-10:30

U kunt zich hiervoor aanmelden via ons contactformulier, of neem telefonisch of per mail contact met ons op.

Aanmelden

Aanmelden voor de basisschool gaat in Utrecht via een centraal aanmeldloket van de gemeente. U meldt uw kind aan in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Voor meer informatie en het aanmeldformulier kunt u terecht bij: naardebasisschool.utrecht.nl. De plaatsen worden na afloop van ieder kwartaal verdeeld over alle kinderen die geboren zijn in dat kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

Is uw kind geboren vóór 1 oktober 2018? Dan kunt u niet aanmelden via het centrale loket. Neem in dat geval telefonisch of per mail contact met ons op.

Plaatsing

Als er onverhoopt meer aanmeldingen dan plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. Bijvoorbeeld omdat al een ouder broertje of zusje naar onze school gaat. De regels voor voorrang vindt u op: naardebassischool.utrecht.nl.

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldloket uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft.

Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Vervolgens nemen wij contact met u op met het verzoek een inschrijfformulier in te vullen en de aangeboden plaats te bevestigen. Het is belangrijk dat u die plaats aan ons bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Toelaten en inschrijven

Na de plaatsing vragen we via het inschrijfformulier extra informatie over uw kind. Het kan zijn dat we verder onderzoek doen. Bijvoorbeeld door gegevens te vragen aan de voorschool of het kinderdagverblijf van uw kind. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school.

Is uw kind al ouder dan 4 jaar en wilt u uw kind bij ons inschrijven?

Deze aanmeldingen gaan niet via het centrale loket. U neemt contact met ons op. Allereerst onderzoeken we of er plek is in het leerjaar waarin uw kind instroomt. Als er nog plek is voor instroomleerlingen, dan maken we een afspraak voor een kennismaking en rondleiding. Lijkt de Jules Verne een passende plek voor uw kind, dan zullen we samen met de huidige school de onderwijsbehoefte van uw kind vaststellen. Dit proces kan 4 tot maximaal 10 weken in beslag nemen. Indien wij verwachten dat we aan de onderwijsbehoefte van uw kind kunnen voldoen, dan gaan we over tot inschrijving.

Nieuwe instroom van leerlingen beperken we bij voorkeur tot 2 keer per jaar, in september en januari. In uitzonderingsgevallen onderzoeken we of een ander moment in het schooljaar ook mogelijk is. Voor schooljaar 2024-2025 hebben we enkel nog plek in de middenbouw. In de onder- en bovenbouw zitten de groepen vol, maar kunnen we uw kind wel op een wachtlijst plaatsen.

Kennismaken

Als u interesse heeft in onze school en uw kind mogelijk wilt aanmelden, dan kunt u een van de informatieochtenden bijwonen. (Zie bovenaan de pagina). We plannen deze bijeenkomsten tijdens schooltijd, zodat u een goede en realistische indruk van onze school krijgt. De directeur geeft u informatie en een rondleiding. Uiteraard kunt u al uw vragen over ons onderwijs bespreken. Samen kijken we of het onderwijs van OBS Jules Verne passend is bij uw kind. U kunt uw kind vervolgens aanmelden voor onze school via Naardebasisschool.utrecht.nl | Naardebasisschool.