Schooltijden

Op OBS Jules Verne gaan alle kinderen vijf gelijke dagen naar school. Elke schooldag begint om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De kinderen eten tussen de middag met hun stamgroep onder begeleiding van een medewerker.

Na 14.00 uur wordt naschoolse opvang aangeboden. Hier zijn kosten aan verbonden.