Gebouw

Sinds mei 2021 geven wij ons onderwijs vorm in ons ons nieuwe gebouw aan de Mariëndaalstraat, Het nieuwe gebouw sluit helemaal aan bij het onderwijs van OBS Jules Verne. Het gebouw behelst veel flexibiliteit, met leerpleinen en groepsruimtes met doorzichtige schuifdeuren die in het plafond kunnen verdwijnen. Zo kunnen ruimtes gedurende de dag aangepast worden op het onderwijs dat op dat moment gegeven wordt. We zijn de eerste school in Utrecht die hiermee gaat werken!

In het gebouw is ruimte voor negen stamgroepen. Daarnaast is er een lokaal voor peuters (Kind&Co). Aan het gebouw wordt de gymzaal gebouwd, je loopt dus heel gemakkelijk naar de gymles toe!