Visie & missie

Jules Verne biedt goed onderwijs voor alle kinderen. De kwaliteit van onderwijs staat centraal binnen een uitdagende en betekenisvolle leeromgeving waarin we van en met elkaar leren. OBS Jules Verne is een lerende professionele organisatie. Binnen deze organisatie nemen professionals en kinderen hun verantwoordelijkheid, is er ruimte voor individuele en gezamenlijke ontwikkeling en worden onze waarden en normen uitgedragen en nageleefd. Ouders zien wij als een samenwerkende partner in het ontwikkelproces van de kinderen.

Onze missie is Samen werken aan je toekomst! Dit doen we door te zorgen voor een betekenisvolle en passende leeromgeving die aansluit bij de ontwikkeling van het kind.We organiseren ons onderwijs Op-Eigen-Wijze. Daarnaast werken we actief met het programma ‘De Vreedzame School.’ We gebruiken coöperatieve werkvormen en werken met behulp van projectmatig onderwijs aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de toekomst (21st century skills). Binnen de projecten is tevens veel aandacht voor ons kunstonderwijs.

Elk kind is uniek en wordt zo ook benaderd en aangesproken. We maken optimaal gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen. We vinden het belangrijk dat kinderen medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Ontwikkelingsverslagen en observaties worden besproken met de kinderen. We hebben hoge verwachtingen en zetten dit om in realistische doelen. We werken handelingsgericht en planmatig en doen dit samen met het kind, de ouders en eventuele externe partners. Leraren de spil zijn in de organisatie. Professionalisering van onze leerkrachten heeft voortdurend de aandacht.