'Op-Eigen-Wijze'

Op OBS Jules Verne organiseren we ons onderwijs op onze eigen manier (Op Eigen-Wijze). De toekomst ziet er voor iedere leerling anders uit, we streven ernaar niet te werken aan een zelfde einddoel voor alle leerlingen, maar voor iedere leerlingen het (hoogst haalbare) passende doel te behalen. Het idee achter ons onderwijs is dat er altijd meerdere routes zijn om een leerdoel te behalen. Welke route het beste past, hangt af van de persoonlijkheid en de kwaliteiten van het kind.

We zijn van mening dat leerlingen het meest effectief leren wanneer zij een goede instructie krijgen op de basisvakken en dat er daarnaast veel ruimte nodig is voor eigenaarschap, autonomie en samenwerken. Op deze manier komen alle leerlingen goed tot hun recht en kunnen ze vanuit intrinsieke motivatie nog beter tot leren komen.

Alle kinderen zitten in heterogene stamgroepen, van verschillende leeftijden. We maken hierin onderscheid in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Tijdens instructietijd geven zogenaamde instructieleerkrachten les op basis van de onderwijsbehoefte van de verschillende leerlingen. Kinderen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte volgen dezelfde instructie. De verwerking maken kinderen vervolgens óf in de stamgroep bij de groepsleerkracht, óf op het leerplein. Het betekent dat kinderen gedurende de week instructies kunnen krijgen van verschillende leerkrachten (afhankelijk van het vak en hun actuele onderwijsbehoefte). Er is veel tijd om zelfstandig te werken aan de weektaak. De groepsleerkrachten en de instructieleerkracht stemmen samen het onderwijs af en volgen elke leerling gezamenlijk.