Verlof & afmelden

Verlof buiten de schoolvakanties is wettelijk geregeld en wordt slechts bij zeer hoge uitzondering verleend. Verlof voor extra korte vakanties of bezoek aan het land van herkomst is wettelijk niet mogelijk. De afdeling leerplicht van de gemeente Utrecht houdt toezicht op de verlofregeling.

Wilt u verlof aanvragen, dan moet u ruim van tevoren contact opnemen met onze directeur. Zij kan u precies vertellen wat er mogelijk is en hoe u verlof moet aanvragen. Op school is de volledige regeling ter inzage aanwezig.

Voor de ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat uw kind naar school gaat en niet verzuimt. Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar is uw kind leerplichtig.

Als uw kind ziek is, kan het niet op school komen. Wij vragen u de school hiervan op de hoogte te brengen, op dezelfde dag vóór 8.45 uur. U kunt vanaf 8.00 uur bellen naar school op telefoonnummer 030-2442388. Wanneer u niet belt, missen we uw kind en maken we ons ongerust.