Onze school

Op OBS Jules Verne ontdekken we samen de mooie wereld, nieuwsgierig en leergierig!

OBS Jules Verne is een fijne, warme buurtschool in de wijk Ondiep in Utrecht. Samen met 18 collega’s, 200 kinderen en hun ouders geven wij hier ons basisonderwijs vorm. Onze leerlingen komen uit Ondiep, Zuilen, Pijlsweerd, de Bloemenbuurt, de Tweede Daalsebuurt en Overvecht. Kortom, uit vele buurten uit Utrecht-Noordwest. We geven les aan heterogene stamgroepen, wat betekent dat kinderen met verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten. Elke klas kent een leuke en goede mix in diversiteit van kinderen.

We werken projectmatig op de wereldoriënterende vakken. De basisvakken zoals rekenen en taal bieden we aan met behulp van heldere, passende instructies in combinatie met coöperatieve werkvormen. We willen de kinderen klaarstomen voor de veranderende maatschappij en staan daarom altijd vooraan als het gaat om onderwijsvernieuwing. In dit filmpje vindt u meer informatie over de manier van werken op onze basisschool.

Vorig schooljaar zijn we verhuisd naar een tijdelijke locatie op de Mariëndaalstraat, vlakbij de Amsterdamse straatweg. In de tussentijd wordt voor ons een gloednieuw schoolgebouw ontwikkeld op onze oude locatie midden in de wijk Ondiep. Het gebouw is in het voorjaar 2021 klaar, dan verhuizen we weer terug.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje in de school of neem contact met ons op!