Praktische info

Onder de kop ‘praktische informatie’ staat handige informatie over OBS Jules Verne. Denk bijvoorbeeld aan de schooltijden van onze basisschool, de naschoolse opvang, schoolvakanties, verlof en veiligheid. Ook zijn de meest recente nieuwsbrieven hier terug te vinden. In de schoolgids is nog uitgebreidere informatie opgenomen over onze school.