Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) waarin ouders en leerkrachten verenigd zijn. De mr praat en denkt mee als het gaat over de inhoud en organisatie van het onderwijs. Afhankelijk van het onderwerp heeft de mr advies- of instemmingsrecht. Denk dan bijvoorbeeld aan de schoolgids, het formatieplan en de begroting.

In de mr van OBS Jules Verne zitten drie ouders en drie teamleden. Er zijn zo’n zeven vergaderingen per jaar. De mr is bereikbaar op mr.julesverne@spoutrecht.nl.