Team

OBS Jules Verne werken 18 teamleden.

De school werkt met veel onderwijsinhoudelijke specialisten zoals gedrag, taal, 21e eeuws onderwijs en het jonge kind. Zij geven diepgang aan ons onderwijs waarbinnen we constant de vernieuwingen in de gaten houden en bekijken wat dit betekent voor onze school.

De school wordt aangestuurd door de directeur, die de eindverantwoordelijkheid draagt. De intern begeleider is 3 dagen per week aanwezig op school. Zij coördineert de leerlingzorg. Wekelijks vindt er een overleg plaats tussen de directie en de intern begeleider.

Alle scholen van SPO Utrecht begeleiden stagiaires van de PABO/ALPO, zij worden ondersteund door de schoolopleider.

Reacties zijn gesloten.