Het schoolplan is een belangrijk strategisch document dat elke basisschool iedere vier jaar opnieuw uitbrengt. In het schoolplan is meer te lezen over onze koers, over onze langere termijn doelen, over de onderwijskeuzes die we maken en de achtergronden daarvan.

Het schoolplan van basisschool Jules Verne is hier te downloaden.