Elke school heeft een medezeggenschapsraad (mr) waarin ouders en leerkrachten verenigd zijn. De mr praat en denkt mee als het gaat over de inhoud en organisatie van het onderwijs. Afhankelijk van het onderwerp heeft de mr advies- of instemmingsrecht. Denk dan bijvoorbeeld aan de schoolgids, het formatieplan en de begroting.

In de mr van OBS Jules Verne zitten drie ouders en drie teamleden. Er zijn zo’n zeven vergaderingen per jaar. De mr is bereikbaar op mr.julesverne@spoutrecht.nl.

In schooljaar 2020-2021 bestaat de mr uit:

  • Voorzitter, naam opvraagbaar bij directie
  • Latifa Benchaddour, ouder
  • Mandy van Horssen, ouder
  • Ayse Once, leerkracht
  • Noor van Geel, leerkracht
  • Ifor Huntelaar, leerkracht

De notulen en andere belangrijke documenten van de MR vindt u hieronder: