Op OBS Jules Verne organiseren we ons onderwijs op onze eigen manier (Op Eigen-Wijze). Het idee achter ons onderwijs is dat er altijd meerdere routes zijn om een leerdoel te behalen. Welke route het beste past, hangt af van de persoonlijkheid en de kwaliteiten van het kind. Daarbij is het belangrijk dat kinderen regie hebben over hun leerproces. Kinderen krijgen in de toekomst mede inspraak in wat de leerdoelen zijn en hoe deze te bereiken zijn.

Het onderwijs op OBS Jules Verne krijgt vorm door het groepsdoorbrekend werken. Ook werken we met weektaken waarbij kinderen de ruimte krijgen om zelf te plannen.

Alle kinderen zitten in heterogene stamgroepen, van verschillende leeftijden. We maken hierin onderscheid in onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Tijdens instructietijd geven zogenaamde instructieleerkrachten les op basis van de onderwijsbehoefte van de verschillende leerlingen. Kinderen met een vergelijkbare onderwijsbehoefte volgen dezelfde instructie. De verwerking maken kinderen vervolgens óf in de stamgroep bij de groepsleerkracht, óf op het leerplein. Het betekent dat kinderen gedurende de week instructies kunnen krijgen van verschillende leerkrachten (afhankelijk van het vak en hun actuele onderwijsbehoefte). Er is veel tijd om zelfstandig te werken aan de weektaak. De groepsleerkrachten en de instructieleerkracht stemmen samen het onderwijs af en volgen elke leerling gezamenlijk.