Schakelklas Ifor

De schakelklas is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal. Momenteel krijgen een aantal leerlingen uit groep 3  ondersteuning voor lezen en woordenschat. Door middel van intensivering van het lees- en woordenschat lessen is het  doel om de achterstand voor lezen en woordenschat te verkleinen.

Om dit goed in kaart te brengen zijn er tussen tijdstoetsmomenten om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de schakelklas leerkracht. Dit heeft als doel om de ontwikkeling van de leerlingen goed te blijven volgen en eventueel wijzigen aan te brengen in het programma.

De leerlingen in de schakelklas volgen het lesaanbod dat in de klas ook gegeven wordt. De aangeboden lessen worden in kleinere groepen gegeven zodat er meer sociale interactie plaats vindt. Dit gebeurt via coöperatieve werkvormen.

 

 

Reacties zijn gesloten.