Naar concept omzettenVoorbeeldUpdatenTitel toevoegen

Voor veel kinderen is het fijn en zinvol om met enige regelmaat thuis extra te oefenen met bepaalde lesstof. Op deze pagina staan voor elke bouw oefensites. Ook is de link voor Basispoort vermeld. Met Basispoort hebben kinderen toegang tot de digitale omgeving van diverse lesmethodes. Voor Basispoort zijn inloggegevens nodig, deze kan uw kind bij zijn of haar leerkracht opvragen.

Algemene links

Oefensites voor de onderbouw

Oefensites voor de middenbouw

Oefensites voor de bovenbouw

Ook interessant