Nieuwsbrief November

Beste ouders en/of verzorgers van de leerlingen van OBS Jules Verne,

Sinds de herfstvakantie ben ik regelmatig op de Jules Verne om Anja van Impelen te
vervangen. Op dit moment is Anja deels ziek en werkt halve dagen op het bestuurskantoor. Regelmatig heb ik overleg met haar en bespreek de lopende zaken met haar.
Mij bevalt het erg goed op deze school. Opvallend vind ik het pedagogisch klimaat op deze
school. Dat is erg goed. ’s Ochtends zie ik blije kinderen naar school komen, die graag willen
leren. Dit is ook logisch, want het onderwijs is eigentijds en leerkrachten zijn in staat om in
betekenisvolle context onderwijs te geven. Het is ook mooi om te zien hoe trots de
leerkrachten op de school zijn.

Op de ouderavond van 25 oktober heb ik gezien, dat niet alleen leerkrachten trots op de
school zijn, maar ook de ouders. Op deze avond mochten ouders vertellen, hoe hun
droomschool eruit zag. De ouders, die er waren gaven aan, dat op deze school al veel
goeds gebeurde. Op deze avond waren ongeveer 20 ouders. Ik vond de sfeer positief en
opbouwend. Kortom de Jules Verne is een school om trots op te zijn.

In deze nieuwsbrief wil ik jullie informeren over het team, de sint en de kerst. Ik probeer
zoveel mogelijk ’s ochtends op school te zijn. Ik sta dan om 8.25 uur op het schoolplein en
ben dan beschikbaar voor vragen.

Heeft u vragen, aarzel niet, maar stel ze gerust.
Met vriendelijke groet,
Nanko Wierenga.
( interim-directeur)

Het team
Met ingang van 1 december verlaat Addy Akkermans​ onze school en heeft een nieuwe
baan als directeur / locatieleider in Maarssen. We willen Addy ook via deze brief nogmaals
ontzettend bedanken voor haar enthousiasme, vakmanschap en inzet. Daarnaast wensen
we haar succes op haar nieuwe werkplek.
We hebben nog geen opvolger voor Addy gevonden. Er zijn wel al verschillende gesprekken
gevoerd, maar dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Tot de kerst zal juf Britt op donderdag en vrijdag groep 5 doen en vanaf 5 december is juf Fieke op de maandag,
dinsdag en woensdag in de groep. Zodra er meer informatie is, zullen we u hierover
berichten.
Ook Janneke Krom ​gaat onze school verlaten. Zij gaat als leerkracht voor een stichting in
Den Bosch en Rosmalen werken. Op deze manier heeft zij veel minder reistijd. Ook haar
willen we bedanken voor haar inzet en enthousiasme en wensen haar succes op de nieuwe
school. Ook voor haar zijn we op zoek naar een goede opvolgster. Zodra we iets weten,
zullen we u informeren.

Katja Trim ​is op 5 oktober bevallen van een gezonde zoon. Hij heet Daniël Pieter
Rijnsburger. We wensen de ouders en Daniël veel gezondheid, liefde en geluk. Half januari
2017 komt Katja voor 3 dagen per week terug en gaat zij haar werkzaamheden als IB-er
weer oppakken. Door de afwezigheid van Anja van Impelen kunnen we Barry van den Heuvel​ tijdelijk uitbreiden. Barry zal de komende periode dagelijks van 7.30 uur tot 14.00 uur aanwezig zijn op school.
Sinterklaas
Al enige weken is de school prachtig versierd door de ouderraad. Hierdoor is het erg gezellig op school. Op donderdagmiddag zijn alle ouders welkom om het Sinterklaasmuseum te bezoeken. De kinderen en het team hebben hier hard aan gewerkt. Om 13.50 uur gaat het hek open en mogen de ouders, samen met hun kind het museum bezoeken.
Op 5 december vieren wij de verjaardag van Sinterklaas. De kinderen krijgen hierover
vandaag een aparte brief van Sinterklaas zelf. Voor alle duidelijkheid, de kinderen zijn op
5 december om 12.00 uur vrij.
Kerstviering op de Jules Verne
Na 5 december krijgt u hierover een aparte brief. Wat wel belangrijk is: De kinderen zijn op
donderdag 22 december en op vrijdag 23 december om 12.00 uur vrij.
Het kerstdiner is op donderdag 22 december van 17.30 uur tot 18.45 uur. Voor de ouders is er dan een gezellige activiteit op het plein met een verloting.

Dit artikel is geplaatst in Jules Verne Journaal, Voorpagina. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.