Korte update MR september 2017

Afgelopen maandag (11 september) vond de eerste MR-vergadering van dit schooljaar plaats. We waren blij om Jort Jacobs in ons lid te mogen verwelkomen als nieuw lid namens het personeel. Hij volgt Mandy Bolster op, van wie we na jaren MR-werk helaas afscheid moeten nemen. We hadden een volle agenda met nogal wat ‘procedurele’ stukken (jaarverslag, planning, begroting, jaarplan), maar hebben ook over enkele inhoudelijke punten gesproken: over de vraag welke hulpmiddelendocenten graag in hun lokaal ter beschikking zouden willen hebben (denk aan koptelefoons) en of daar voldoende budget voor is, over de stand van zaken met betrekking tot de nieuwbouw (het worden spannende jaren!) en over de vraag hoe we de schoolgids van OBS Jules Verne een wat moderner uitstraling konden geven. Ook heeft Johan Bosma de MR op een van de nieuwe smartbords laten zien hoede nieuwe organisatiestructuur van de school eruit gaat zien: teams van specialisten nemen voortaan de verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de school. Een model waarover de MR zeer enthousiast is.

Een laatste punt dat we bespraken is hoe we als MR beter contact kunnen maken met de onze achterban,de ouders. Dit stukje in de nieuwsbrief is daar het eerste resultaat van. Ook hebben we ons voorgenomen de MR-pagina van de website van de school een broodnodige update te geven(https://www.obsjulesverneutrecht.nl/?cat=24 ). Daar zullen vanaf dit schooljaar dan ook weer de notulen van onze vergaderingen te vinden zijn. Maar het allerbelangrijkste is dat we op maandag​ ​30​ ​oktober de jaarlijkse jaarvergadering van MR en OR net als vorig jaar willen gebruiken om met alle ouders van de school in gesprek te gaan. Schrijf de datum vast op, meer informatie volgt!Sander Bax (voorzitter MR OBS Jules Verne)

Dit artikel is geplaatst in Notulen MR. Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.