Intern begeleider (IB)

Leerlingen

Soms komt het voor dat een leerling opvalt, qua gedrag of resultaten. Ik ga dan met leerkracht(en) en eventueel ouders in gesprek hoe we daar het beste mee om kunnen gaan. Samen met de leerkracht kijken we hoe we binnen onze mogelijkheden deze leerling de beste zorg kunnen bieden.

Leerkrachten
Mijn grootste taak is het begeleiden van leerkrachten, bijvoorbeeld hoe ze kunnen omgaan met problemen in de groep. Ik voer groeps- en leerling besprekingen met de leerkrachten. Ook leg ik contacten met externen

Ouders
Heeft u vragen over de zorg op onze school?
U kunt altijd een afspraak met mij maken, ik maak graag tijd voor u vrij!

 

 

Reacties zijn gesloten.